پکیج نقره ای

 

** پکیج نقره ای **

02

ویژه دانشگاه ها ، انجمن های علمی ، مراکز تحقیقاتی ، پژوهشگاه ها ، پارک های علم و فناوری ، موسسات و مراکز آموزش عالی ، سازمان های خصوصی و ...
 

        شما :
                - عنوان همایش را مشخص می کنید.
                - همکاری علمی می نمایید.
                - سالن همایش را رزرو و مهیا می کنید.

                - اساتید و سخنرانان کلیدی ملی یا بین المللی را هماهنگ می کنید.

                - روز برگزاری همایش را مدیریت و اجرا می نمایید.
                - مقالات را در پایگاه های مختلف مانند ISC ، جهاد دانشگاهی و ... نمایه می کنید.

        ما :

                -  از 0 تا 100 کلیه کارهای الکترونیکی همایش را برنامه ریزی و اجرا می نماییم.
                - در تعیین عنوان همایش مشاوره می دهیم.
                - وب سایت همایش را راه اندازی و طراحی می کنیم.
                - اطلاع رسانی حرفه ای به جامعه علمی کشور و همچنین خارج از کشور انجام می دهیم.
                - متقاضیان شرکت در همایش را راهنمایی و پشتیبانی می کنیم.
                - کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات و CD را آماده می نماییم.
                - روز برگزاری همایش حضور داریم و مشکلات فنی شرکت کنندگان را پاسخگو هستیم.
                - گواهی ها مقالات و حضور را طراحی ، تهیه و ارسال می نماییم.