اطلاع رسانی همایش

 

تبلیغات و اطلاع رسانی موثر رویدادهای علمی بصورت ایمیل و پیامک جهت انتشار هر چه سریعتر رویداد شما در فضای دانشگاهی بصورت گسترده 

- اطلاع رسانی در کلیه رشته ها قابل انجام است.و مخاطبین کاملا تخصصی و فیلتر شده می باشند.

- امکان ارسال ایمیل به تعداد دلخواه شما از 5 تا 50 هزار مخاطب

- امکان ارسال پیامک به تعداد دلخواه از 2 تا 10 هزار مخاطب