خدمات دبیرخانه همایش

انجام کلیه موارد مربوط به دبیرخانه همایش :

* برنامه ریزی و اجرا از 0 تا 100 همایش *


                - در تعیین عنوان همایش مشاوره می دهیم.
                - وب سایت همایش را راه اندازی و طراحی می کنیم.
                - اطلاع رسانی حرفه ای به جامعه علمی کشور و همچنین خارج از کشور انجام می دهیم.
                - متقاضیان شرکت در همایش را راهنمایی و پشتیبانی می کنیم.
                - کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات و CD را آماده می نماییم.
                - در صورتیکه شما سالن همایش ندارید ، ما آنرا رزرو و مهیا می کنیم.
                - اساتید و سخنرانان کلیدی ملی و بین المللی را هماهنگ می کنیم.
                - روز برگزاری همایش را مدیریت و اجرا می نماییم.
                - گواهی ها مقالات و حضور را طراحی ، تهیه و ارسال می نماییم.
                - مقالات را در پایگاه های مختلف مانند ISC ، جهاد دانشگاهی و ... نمایه می کنیم.

و ...